ZAPYTANIA OFERTOWE

  1. z dnia 05.03.2020

Dla ogłoszenia Szkolenia dla 10 uczestnikow projektu „POWER-nowe możliwości w przyszłości” nr 1237143 upłynął termin składania ofert w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237143
Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Logo woj. opolskiego, Flaga Unii Europejskiej

2. z dnia 07.09.2020

Przeprowadzenie wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych dla 4 uczestników projektu o tytule ” POWER-nowe możliwości w przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 1.2 Wspieranie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Numer ogłoszenia na bazie konkurencyjności: 2020-3432-3924

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Logo woj. opolskiego, Flaga Unii Europejskiej
  1. z dnia 22.11.2020

Przeprowadzenie wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych dla 10 uczestników projektu o tytule „POWER-nowe możliwości w przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach działania 1.2 wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Numer ogłoszenia na bazie konkurencyjności: 2020-3432-18212

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Logo woj. opolskiego, Flaga Unii Europejskiej

3. z dnia: 28.02.2020

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu  „POWER-Nowe możliwości w przyszłości” nr projektu POWR.01.02.01-16-1K14/19. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Realizator projektu: Reh-art Barbara Janek, ul. Kościuszki 52,49-340 Lewin Brzeski ( zwany dalej zamawiającym)reprezentowanym przez Barbarę Janek informuje o możliwości zgłaszania propozycji na realizację usługi pn. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 40 osób z województwa opolskiego.

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Logo woj. opolskiego, Flaga Unii Europejskiej

2. Z dnia 15.01.2020

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu  „POWER-Nowe możliwości w przyszłości” nr projektu POWR.01.02.01-16-1K14/19. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Realizator projektu: Reh-art Barbara Janek, ul. Kościuszki 52,49-340 Lewin Brzeski ( zwany dalej zamawiającym)reprezentowanym przez Barbarę Janek informuje o możliwości zgłaszania propozycji na realizację usługi pn. mentoring-metoda aktywizacji zgodnie z zwalidowanym produktem PI-PWP „Mentoring innowacyjna metoda aktywizacji” Fundacji na rzecz Collegium Polonicum pracy dla 40 osób z województwa opolskiego.

Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Logo woj. opolskiego, Flaga Unii Europejskiej

1. Z dnia : 15.01.2020

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu  „POWER-Nowe możliwości w przyszłości” nr projektu POWR.01.02.01-16-1K14/19. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Realizator projektu: Reh-art Barbara Janek, ul. Kościuszki 52,49-340 Lewin Brzeski ( zwany dalej zamawiającym)reprezentowanym przez Barbarę Janek informuje o możliwości zgłaszania propozycji na realizację usługi pn. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD-TYP 1a dla 40 osób z województwa opolskiego.