Projekt: POWER-Nowe możliwości w przyszłości

Kobieta skacząca do sukcesu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe
Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioskodawca: Reh-art Barbara Janek
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 430 953,66 PLN
Numer projektu:

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wspierającym młodych ludzi na regionalnym rynku pracy. Wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób od 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt jest realizowany w woj. Opolskim, pow. brzeskim oraz pow nyskim w okresie od 01.01.2020 do 12.12.2020.

Projekt skierowany jest do osób:

 • osoby w wieku od 15 do 29 roku życia
 • bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z obszaru woj opolskiego (tj: pow. brzeski, pow. nyski
 • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, lub średnim

W ramach projektu oferujemy:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • zdobycie zaświadczenia
 • spotkania z doradcą zawodowym
 • spotkania z pośrednikiem pracy
 • wynagrodzenie za szkolenia zawodowe
 • wynagrodzenia za staże zawodowe

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami:

 • mailowo: barbarajanek.nmwp@gmail.com
 • telefonicznie: 508 239 128

Lub za pomocą formulaża